Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over Bijlesbureaus die misbruik maken van ouders

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 19-12-2022
Documentdatum 19-12-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • J.P. Kwint
  • E.M. Westerveld
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties