Vraag van het lid Van Rooijen bij het interpellatiedebat, gericht tot de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, over de uitvoering van de aangenomen motie 36200, letters AK over de inkomensondersteuning AOW

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Overheidsfinanciën
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 19-01-2023
Documentdatum 20-12-2022
Documentsubsoort
  • Bijvoegsel
  • Bijlage
Vergaderdatum 20-12-2022
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Parlement
  • Inkomensbeleid

Publicaties