Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (Kamerstuk 29936-63)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 07-06-2022
Documentdatum 16-05-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties