Inbreng verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Mededeling over het standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een richtlijn betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg COM (2022) 14

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Europese zaken
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Niet-dossierstuk
Geldig van 02-03-2022
Document creatiedatum 16-02-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Weg

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Inbreng verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Mededeling over het standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een richtlijn betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg COM (2022) 14

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: nds-tk-2022D06153.pdf