Besluit van 24 januari 2023, houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-01-2023
Documentdatum 30-01-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties