Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Belasting
Documentsoort
  • Niet-dossierstuk
  • Beslisnota
Publicatiedatum 27-11-2023
Documentdatum 24-11-2023
Vergaderjaar 2023-2024

Publicaties