Wet van 15 juni 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Defensie
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 22-08-2022
Documentdatum 22-08-2022

Publicaties