Besluit van 12 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip als bedoeld in artikel 48n, eerste lid, van de Politiewet 2012, artikel 12q, negende lid, van de Wet ambtenaren defensie, artikel VIIIA, eerste en derde lid, van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en artikel 104, eerste lid, van de Ziektewet

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Ouderen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 23-05-2023
Documentdatum 24-05-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties