Besluit van 17 november 2021, houdende verhoging met ingang van het berekeningsjaar 2022 van enige bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 22-11-2021
Documentdatum 23-11-2021

Publicaties