Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het evaluatierapport van Berenschot over het functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over de periode 2015 - 2021 (Kamerstuk 28286-1292)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 16-05-2023
Documentdatum 11-05-2023
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties