Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 (Kamerstuk 36045-86)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Staatsrecht
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 30-10-2022
Documentdatum 13-10-2022
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties