Besluit van 9 december 2021, houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland (Besluit bekostiging WPO BES 2022)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 03-01-2022
Document creatiedatum 04-01-2022

Publicaties