Besluit van 9 december 2021, houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland (Besluit bekostiging WPO BES 2022)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 03-01-2022
Documentdatum 04-01-2022

Publicaties