Het getouwtrek met de provincie Overijssel over het legaliseren van PAS-melders

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Bodem
Documentsoort Kamervraag zonder antwoord
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 24-11-2022
Documentsubsoort Schriftelijke vragen
Indiener R. Bisschop
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Dieren

Publicaties