34453, nr. Z - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Omschrijving

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een mondeling overleg met de minister van BZK, gehouden op 9 november 2021, over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 18-11-2021
Documentdatum 19-11-2021
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties