35145, nr. I - Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO inzake de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal alsmede over het opheffen van het vrijwillig lerarenportfolio

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-06-2022
Documentdatum 28-06-2022
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties