Antwoord op vragen van lid Minhas over berichtgeving in de Telegraaf over de economische schade van knelpunten in de weg-, vaarweg- en spoorweginfrastructuur

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Transport
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 19-07-2023
Documentdatum 13-07-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener F.B. Minhas
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Weg

Publicaties