36004, nr. B - Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Omschrijving

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente; Voorlopig verslag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 03-07-2022
Documentdatum 04-07-2022
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties