Antwoord op vragen van het lid Krul over het artikel 'Russische familie? Dan wordt een baan bij defensie heel lastig'

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
  • Defensie
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Geldig van 13-11-2023
Document creatiedatum 14-11-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener H.M. Krul
Vergaderjaar 2023-2024
Onderwerp Staatsveiligheid

Publicaties