33328;35112, nr. Z - Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Motie van het lid Rombouts c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 30-09-2021
Documentdatum 28-09-2021
Documentsubsoort Motie
Indiener Rombouts
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties