Antwoord op vragen van het lid Kops over de schadelijke gezondheidseffecten van windturbines

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Geluid
  • Energie
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 17-03-2022
Documentdatum 15-03-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener A. Kops
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties