35608, nr. N - Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels; Gewijzigde motie van het lid Kluit c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Organisatie en bedrijfsvoering
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 22-11-2022
Documentsubsoort Motie
Indiener Kluit C.s. Ter Vervanging Van De Motie Gepubliceerd Onder De Letter L
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Waterschappen

Publicaties