Besluit van 20 oktober 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kiescollege niet-ingezetenen en het Besluit kiescollege niet-ingezetenen

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Staatsrecht
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 30-10-2022
Documentdatum 31-10-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties