Besluit van 16 januari 2023 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 1.6, derde lid, van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor het openbaar lichaam Bonaire

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 23-01-2023
Documentdatum 24-01-2023
Onderwerp Huren en verhuren

Publicaties