Besluit van 22 augustus 2022, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot de berekening van de eigen bijdrage, het creëren van de mogelijkheid om af te wijken van de restitutietermijn, de mogelijkheid om een gemeentelijke vrijstelling tot zesendertig maanden te laten terugwerken en enige andere wijzigingen

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Zorgverzekeringen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 06-09-2022
Documentdatum 07-09-2022
Onderwerp
  • Organisatie en beleid
  • Verzekeringen

Publicaties