Wet van 29 juni 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Criminaliteit
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 12-10-2021
Documentdatum 13-10-2021

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Wet van 29 juni 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2021-467.pdf