Antwoord op vragen van de leden Van der Laan en Van Nispen over de ontoereikendheid van de aanpak om ontuchtplegers en daders van seksueel geweld in de sport te weren

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Criminaliteit
  • Recreatie
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 12-04-2022
Documentdatum 12-04-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • J.M.P. van der Laan
  • M. van Nispen
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Sport

Publicaties