35050, nr. G - Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Omschrijving

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Brief van de minister voor BVOM over de beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-11-2021
Documentdatum 18-12-2020
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties