Wet van 6 juli 2022, houdende verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-08-2022
Documentdatum 30-08-2022

Publicaties