Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie, in relatie tot aanbevelingen over het hoger onderwijs uit het advies ‘Essentie van extern toezicht’ van de Onderwijsraad (Kamerstuk 31288-994)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 27-12-2022
Documentdatum 21-12-2022
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties