Besluit van 17 mei 2022 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 en enkele andere besluiten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 tot wijziging van diverse richtlijnen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht (Implementatiebesluit omnibusrichtlijn ESFS-review)

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Markttoezicht
  • Europese zaken
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 23-05-2022
Documentdatum 24-05-2022
Onderwerp Financieel toezicht

Publicaties