Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-VII)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Begroting
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 21-10-2021
Documentdatum 01-10-2021
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties