Wet van 19 oktober 2022, houdende wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Integratie
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022

Publicaties