Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-897)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 12-04-2022
Documentdatum 30-03-2022
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties