Verslag houdende lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 36307)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Begroting
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 20-03-2023
Documentdatum 15-03-2023
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties