33328, nr. V - Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wet open overheid

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 09-09-2021
Documentdatum 08-09-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2020-2021

Publicaties