35145, nr. J - Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-11-2022
Documentdatum 16-11-2022
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties