Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de koppeling gewerkte uren voor de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 31-03-2022
Documentdatum 23-03-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties