Antwoord op vragen van de leden Kröger en Maatoug over de arbonormen van het bagagepersoneel op Schiphol

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 17-10-2022
Documentdatum 14-10-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • S.C. Kröger
  • S. Maatoug
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties