Wet van 1 juni 2022, houdende tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Staatsrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-09-2022
Documentdatum 30-09-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties