Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 07-12-2021
Documentdatum 07-12-2021

Publicaties