Besluit van 15 juli 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie en van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2020

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ethiek
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 19-07-2021
Documentdatum 20-07-2021

Publicaties