Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over het artikel 'Het grootste onderwijsprobleem is niet het lerarentekort

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 04-10-2021
Documentdatum 30-09-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • J.P. Kwint
  • E.M. Westerveld
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties