Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. de zesde voortgangsrapportage Kansrijke start (Kamerstuk 32279-238)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Jeugdzorg
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 19-06-2023
Documentdatum 15-06-2023
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Organisatie en beleid
  • Jongeren

Publicaties