Besluit van 22 december 2021, houdende regels ter uitvoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Besluit bescherming koopvaardij) alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Transport
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 03-01-2022
Documentdatum 04-01-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties