Vragenuur: Vragen van het lid Van Strien aan de staatssecretaris Cultuur en Media over de rol en positie van lokale journalistiek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Media
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 22-05-2022
Documentdatum 22-03-2022
Documentsubsoort Vragenuur
Vergaderdatum 22-03-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Parlement

Publicaties