Rijkswet van 21 oktober 2023 tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Koninkrijksrelaties
  • Staatsrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 09-11-2023
Documentdatum 10-11-2023
Onderwerp De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Rijkswet van 21 oktober 2023 tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2023-407.pdf