Besluit van 21 april 2023 tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang in verband met het versoepelen van de drie-uursregeling en de mogelijkheid tot afwijking van het vaste gezichtencriterium en het uitstellen van de vervaldatum van het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 30-04-2023
Documentdatum 01-05-2023

Publicaties