Vragenuur: Vragen van het lid De Hoop aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht "Problematische ongelijkheid in schoolkansen tussen kinderen in Randstad en daarbuiten".

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Ruimte en infrastructuur
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 19-08-2022
Documentdatum 21-06-2022
Documentsubsoort Vragenuur
Vergaderdatum 21-06-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Parlement
  • Organisatie en beleid

Publicaties