Lijst van vragen over de opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’ (Kamerstuk 34124-22)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 09-01-2022
Documentdatum 02-12-2021
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties